Ustawienia rodzinne, ustawienia hellingerowskie

Co to są ustawienia rodzinne?

Jak to działa?

Coraz częściej słyszę te pytania, również w kontekście serialu „Inna ja”

Nie ma prostej odpowiedzi na te pytania. Spróbuję jednak opowiedzieć Tobie o tym, co może sprawiać, że pomimo podejmowanych działań, męcząca Cię trudność nie znika. Spróbuję też opisać przebieg ustawień, co i jak w nich się dzieje.

Tak więc może się zdarzyć się, że odczuwasz niezrozumiałą trudność w swoim życiu, odkrywasz pewną prawidłowość, która Tobie nie służy. Szukasz wyjaśnień w sobie, w swoim otoczeniu, w teoriach i nie znajdujesz odpowiedzi. Czujesz długotrwałą bezsilność wobec sytuacji czy problemu. Może to oznaczać, że z pewnych powodów odbija się w Twoim życiu nierozwiązana historia z przeszłości i domaga się ona ujawnienia, dostrzeżenia, przywrócenia właściwego porządku. Uwikłanie w losy przodków nie jest twoim wyborem. Z jakiegoś powodu Twój ród powierzył Tobie rolę przywrócenia przepływu miłości, a pretekstem do tego ma być niewygoda czy trudność pojawiająca się w Twoim życiu. Czasem chodzi o przywrócenie komuś właściwego mu miejsca w historii rodzinnej, czasem o pojednanie czy równowagę w dawaniu i braniu. Zdarza się, że przyjęcie na siebie losu któregoś z Twoich przodków wynika z głębokiej lojalności wobec naszego rodu, lojalności, która płynie z najgłębszej miłości. Co ciekawe, na Twoje życie mogą mieć wpływ osoby niebędące Twoimi krewnymi, lecz na przykład poprzedni partnerzy Twoi, Twoich rodziców czy dziadków. Oddziaływać mogą również sytuacje, gdy ktoś stracił życie z powodu Twoich krewnych lub gdy czyjeś życie zostało uratowane. Ważne bywają konteksty historyczne czy państwowe.

Trudno jest odkryć takie uwikłanie czy lojalność przy pomocy rozumu. Dość często zdarza się, że w trakcie ustawień ujawniają się fakty, o których nie mówi się w rodzinie. Tak więc wiedza, do której możemy tu sięgnąć nie należy do sfery świadomości. Okazuje się też, że emocje, które przeżywamy wobec naszych krewnych, są powierzchniową warstwą, pod którą leżą głębokie uczucia, do których dostęp jest utrudniony. Ustawienia pozwalają na wypłynięcie ich na powierzchnię.

Być może widziałaś/eś któryś z filmów, gdzie pokazane są ustawienia („Uwikłanie” na podstawie powieści Zygmunta Miłoszewskiego czy ostatnio popularny serial „Inna ja”). Czy osoby które są w ustawieniach odgrywają jakieś role? Czy muszą wcześniej posiąść wiedzę o tych, których reprezentują? Takie pytania pojawiają się często. Odpowiedź brzmi: nie, osoby te nie muszą mieć informacji o przedstawicielach rodu, ani nie jest to psychodrama. Jak więc to działa?

Rytuał ustawieniowy jest prowadzony przez osobę, która określa i trzyma przestrzeń, tworząc tym samym pole dla ujawnienia się historii płynącej z rodu. Można powiedzieć, że coś, co jest zapisane w czasoprzestrzeni, pokazuje się tu i teraz. Dzięki temu można przede wszystkim zobaczyć pewne aspekty historii, rzeczywistości, które były dla nas do tej pory niedostrzegalne. I to jest pierwsza funkcja ustawień – dać miejsce, zobaczyć, uznać to, co jest. Następnie dochodzi do przywrócenia właściwego porządku w – przywrócenie komuś należnego mu miejsca, rangi czy wyrównanie rachunków. Wszystko to dzieje się w kontekście problemu zgłoszonego przez osobę proszącą o pomoc.

Proces ten może odbywać się dwojako:

W grupie – wówczas osoby będące w kręgu stają w roli reprezentantów członków Twojej rodziny czy określonych zjawisk. Stojąc w polu mają oni dostęp do informacji płynących z rodu, odczuć wobec innych jego członków. Oddając się do dyspozycji ustawienia, pomagają w ujawnieniu pewnych historii czy relacji i wiedza ta nie pływa z rozumu, lecz z serca. Mogą pojawiać się różne odczucia w ciele lub stany emocjonalne niezwiązane z osobą, która stoi w roli przedstawiciela. Pojawiają się impulsy, naturalny ruch, prowadzący do udrożnienia przepływu życia i miłości. Wdrażane są pewne ułatwienia, pozwalające na przywrócenie miejsca, porządku, pojednania. Praca trwa do momentu, do którego płynie z pola energia, Ty masz połączenie z tym, co dzieje się w ustawieniu i jeśli to możliwe – do uzyskania przez Ciebie ulgi oraz do odnalezienia spokoju. Rolą terapeuty jest zadbać o skuteczne wyjście z roli. Zdarza się jednak, że osobie trudno pozbyć się pewnych odczuć po ustawieniu. Może to oznaczać wówczas, że uzyskała ona dostęp do swojej ukrytej głęboko do tej pory trudności. To daje jej szansę na przywrócenie spokoju i mocy.

W kontakcie indywidualnym – wówczas praca odbywa się przy pomocy symboli, figurek lub wyobrażeniowo. To Ty wraz z osobą prowadzącą ustawienie znajdujecie się w polu, mając dostęp do historii rodziny. Pojawiają się wówczas informacje, relacje i uczucia które prowadzą do uwolnienia. Dzieje się to jednak do tego momentu, do którego jesteś gotów pozostać w łączności z tym, co dzieje się w polu.

W obu przypadkach kluczowa jest zatem Twoja gotowość do zobaczenia i przyjęcia tego, co się pokazuje oraz tego, co mogłoby pomóc płynąć życiu i miłości. Zatem zarówno osoba prowadząca ustawienie, jak i reprezentanci w pracy grupowej mogą stworzyć Tobie możliwość do skontaktowania się z Twoim rodem, z jego historią i do przyjęcia nowej perspektywy.

Racjonalność sama w sobie nie jest wadą, wprost przeciwnie, jednak w przypadku ustawień działa coś, co jest poza sferą rozumu. Jednocześnie, jak mówi wiele osób doświadczających tego procesu, to, co się pokazuje, jest takie jasne i oczywiste. Największą oczywistością jest to, że jesteśmy kolejną postacią, która pojawiła się na tym świecie w wyniku życia, trudów i miłości naszych przodków.

Może być zdjęciem przedstawiającym zbiornik wodny

Wyświetl statystyki i reklamy

Promuj post

Wszystkie reakcje:

44

Scroll to Top